- poctivá práce,

- individuální přístup,

- vysoká úspěšnost,

- 7 let zkušeností,

- cca 100 zpracovaných žádostí o dotaci,

- korektní ceny,

 

Poskytované služby zahrnují činnosti napříč celým projektovým řízením počínaje pomocí při definování projektového záměru, aby byl z hlediska možností získání dotace optimálně nastaven, a konče ukončením udržitelnosti projektu (obvykle 5 let po kolaudaci). Prostřednictvím našich externích spolupracovníků jsme Vám schopni zprostředkovat zpracování projektových dokumentací pro všechny úrovně stavebního řízení, zpracování energetických auditů, organizaci výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a dle pravidel jednotlivých poskytovatelů dotace, zpracování studií a odborných posudků. Zpracování samotných žádostí o dotaci vč. veškerého dotačního poradenství provádíme vlastními silami.